Chátrajúca krása: Fotograf skúma krásu a úpadok opustených talianskych kostolov

História Talianska, ktorá je domovom Vatikánu, je spätá s katolíckou cirkvou. Nie je teda žiadnym prekvapením, že v Taliansku je odhadom okolo 65 000 kostolov. Veľa ich ale bolo opustených a zanechaných svojmu osudu. Teraz už len chátrajú.

Holandský fotograf Roman Robroek sa rozhodol ísť chátrajúcim talianskym kostolom v ústrety. Preskúmal Taliansko od severu na juh a vyfotografoval 100 príkladov cirkevnej architektúry, ktorá upadla do zabudnutia. Podľa Robroeka je po celej krajine hlásených najmenej 1000 opustených kostolov, ale skutočný počet môže byť ešte vyšší.

Na jeho fotografiách vidíme ohromujúce stavby, ktoré sa pomaly rozpadajú. Dochádza k poškodeniu vodou, ktorá rozožiera fresky. Jemné štuky sú rozdrvené pod ťarchou zrútených striech a príroda si tieto umelo vytvorené stavby začína brať späť.

Robroek fotí od malých miestnych kaplniek až po veľké cirkevné komplexy. Jeho vizuály sú fascinujúcim pohľadom na meniacu sa kultúru v Taliansku. Ako vysvetľuje vo svojej eseji, opustenie kostolov nie je spôsobené zníženým nadšením pre katolícku cirkev. V mnohých prípadoch ide o vedľajší produkt fenoménu, ktorý sa odohráva v celom Taliansku – mesta duchov.

Ako mladí ľudia odchádzajú z menších miest do väčších, kde je viac pracovných príležitostí, dediny upadajú do zabudnutia. Postupom času sa z nich stávajú mestá duchov, odkiaľ zmizli takmer všetci alebo úplne všetci obyvatelia.

Na druhej strane môže byť chátranie kostolov tiež spôsobené nedostatkom investícií zo strany cirkvi. Bez finančných prostriedkov na opravu alebo údržbu architektúry ich farnosti skrátka nemôžu udržiavať alebo renovovať.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram