De Dietrich súčasťou chytrej domácnosti

Trend chytrých domácností nasleduje aj výrobca tepelných čerpadiel De Dietrich, a to v spolupráci s renomovanou firmou Loxone.

Moderné rodiny sa stále častejšie snažia z efektívnych a ekonomických dôvodov o zjednotenie väčšiny prevádzkových funkcií spojených s bývaním, ako je kúrenie, tienenie, osvetlenie, audio, zabezpečenie vstupu alebo aj údržba bazéna, a to pomocou jedného automatizovaného systému – inteligentnej domácnosti. De Dietrich v úlohe dodávateľa tepelného čerpadla či klimatizácie našiel na začlenenie do centrálne riadenej domácnosti spoľahlivého partnera v podobe spoločnosti Loxone. Mozgom celého systému je Loxone Miniserver, ktorý prepája všetky požadované technológie a zariadenia v domácnosti (vrátane napr. tepelného čerpadla). Dochádza tak k ich vzájomnému centrálnemu riadeniu bez nutnosti zásahu.

Schéma fungovania miniservera chytrej domácnosti

Cez mobilnú aplikáciu Loxone potom majú členovia domácnosti presné informácie o jej prevádzke a vybrané funkcie tak môžu aj ovládať. Pripojenie tepelného čerpadla do systému inteligentnej domácnosti Loxone je veľmi jednoduché. Základom tohto riešenia je inštalácia zodpovedajúceho silového rozvádzača a komunikácia tepelného čerpadla s Miniserverom prebieha cez špeciálne externé rozhranie Modbus. Tepelné čerpadlo odovzdáva údaje o teplote vody, tlaku, režime, v ktorom sa nachádza. Miniserver naopak informuje tepelné čerpadlo o požadovanej teplote vody. Úloha systému Loxone je potom udržiavať požadovanú teplotu v dome. Jej regulácia prebieha maximálne efektívne automatickým riadením tepelného čerpadla a ďalších zariadení. Pomocou dát o aktuálnych teplotách zo senzorov riadi Miniserver potreby vykurovania. Nadstavbou je možné získať aj zónovú reguláciu tepla pomocou proporcionálne regulovaných hlavíc kúrenia. Spojením
Loxone a De Dietrich navyše vzniká aj servisné prostredie. O akomkoľvek probléme v systéme vykurovania sa užívateľ ihneď dozvie cez notifikáciu
do smartphonu.

Z pohľadu bezpečnosti systému Loxone je benefitom ukladania
prevádzkových dát výhradne v mieste inštalácie, teda doma. Kompatibilita výrobkov De Dietrich do tohto systému vyjadruje získaná certifikácia „works with Loxone“.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram