Nezvyčajné rozšírenie domu. Nové priestory ukryli pod zem

Hypogeum znamená, že stavba leží pod zemou – kedysi sa takto nazývali podzemné obradné priestory aj hrobky. Často boli pospájané katakombami, hotovým labyrintom chodieb a sál. Moderné hypogeum vzniklo v talianskom regióne Valpolicella (architekti ho nazývajú Hypogeum in Valpolicella) a jeho autorom je Carlo Cretella. Na rozdiel od historických funkcií objektov pod zemou tento slúži na rekreačné účely ako doplnok k hlavnej obytnej časti.

Hlavným zadaním bolo rozšírenie existujúcej nehnuteľnosti o priestory pod zemou s doplnením relaxačného bazéna. Pre investora, ako aj pre architekta bolo dôležité rešpektovať naturalistický priestor miesta, zladiť línie prírodného terénu s priestorovými potrebami tak, aby nový objekt netrčal, ale zapadal do okolitého prostredia.

Novostavbu zakryli zeminou a rastlinstvom, ako to bolo pôvodne

Z dispozičného hľadiska projekt nadväzuje na pôvodné priestory včlenené do svahu, ktoré boli využívané ako šatňa plavárne. Aj tieto časti bolo nutné rekonštruovať. Samozrejme projekt by sa nedal realizovať bez výkopových prác a následnej výstavby. Nakoniec však bola stavba zakrytá zeminou a vysadenou zeleňou, a tak vizuálne zachováva pôvodnú podobu tvarov a prírodných prvkov.

Lokálny kameň, dialóg so záhradou, veľké okná, steny z cementu

Všetko, čo je zo stavby vidieť, je realizované z prírodných materiálov, ktoré k regiónu už tradične patria. Vonkajšia terasa, vrátane prístupových dverí, bola pokrytá kameňmi typickými pre danú oblasť a umožňuje neustály dialóg so záhradou. Veľké okná odhaľujú interiér šatne, ktorý bol dokončený v rovnakej farbe, akú má pozemok. Steny a stropy sú teda z hnedého cementu, čo znásobuje pocit, že sa nachádzate v podzemných priestoroch.

Celkový charakter objektu umocňujú okrúhle strešné okná z korténovej ocele. Vďaka nim vstupujú do interiéru pod zemou slnečné lúče. Vytvárajú rôzne hry svetla v závislosti od dennej doby. Tieto svetlíky sú na cielených miestach, napríklad v kúpeľni, kde vytvárajú efekt lúča svetla prenikajúceho cez zem (za povšimnutie stojí aj modré vzorované umývadlo
v tvare misky). Nezvyčajné strešné okná pôsobia zaujímavo aj z hornej
strany – z pozemku. Vytvárajú dekoratívne kruhy v tráve pri starej kamennej stene. Pri novom obdĺžnikovom bazéne nájdete aj vonkajšie sprchy.

Kamenná stena na stavbe domu
Vonkajšia terasa, vrátane prístupových dverí, bola pokrytá kameňmi typickými pre danú oblasť a umožňuje neustály dialóg so záhradou. Zdroj: Carlo Cretella Architetto
Príroda verzus architektonický proces

„V projekte sme sa snažili prispieť k hlbokému dialógu medzi morfológiou prírody a architektonickým procesom. Výsledkom je intervencia vnímaná ako skrytá, ktorá však dokáže vzbudiť úžas, keď sa otvoria dvere.

Prečítajte si tiež:
Minimalistický dom, ktorý v prudkom svahu levituje nad krajinou
Potom s efektom odhalia celú svoju podstatu a každý premyslený detail,“ zdôrazňujú architekti z ateliéru Carlo Cretella Architetto. Zladením pôvodnej stavby s novou relaxačnou časťou vznikol príjemný priestor na oddych, ktorý napriek veľkej ploche nepôsobí ako „päsť na oko“, ale s pokorou sa začlenil do pôvodného terénu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram